ERRATUM

Erratum: “The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S mission — I. Scientific objectives and overview” (2019, RAA, 19, 158)

Hui Li, Bo Chen, Li Feng, Ying Li, Yu Huang, Jing-Wei Li, Lei Lu, Jian-Chao Xue, Bei-Li Ying, Jie Zhao, Yu-Tong Yang, Wei-Qun Gan, Cheng Fang, Ke-Fei Song, Hong Wang, Quan-Feng Guo, Ling-Ping He, Bo Zhu, Cheng Zhu, Lei Deng, Hai-Chao Bao, Cai-Xia Cao, Zhong-Guang Yang

Abstract

Abstract See PDF file for text.

Keywords

Keywords space vehicles: instruments, techniques: spectroscopic, Moon

Full Text
Refbacks

  • There are currently no refbacks.