Vol 12, No 9

Data release of the LAMOST pilot survey

A-Li Luo, Hao-Tong Zhang, Yong-Heng Zhao, Gang Zhao, Xiang-Qun Cui, Guo-Ping Li, Yao-Quan Chu, Jian-Rong Shi, Gang Wang, Jian-Nan Zhang, Zhong-Rui Bai, Xiao-Yan Chen, Feng-Fei Wang, Yan-Xin Guo, Jian-Jun Chen, Bing Du, Xiao Kong, Ya-Juan Lei, Yin-Bi Li, Yi-Han Song, Yue Wu, Yan-Xia Zhang, Xin-Lin Zhou, Fang Zuo, Peng Du, Lin He, Wen Hou, Yi-Qiao Dong, Jian Li, Guang-Wei Li, Shuang Li, Jing Song, Yuan Tian, Meng-Xin Wang, Ke-Fei Wu, Hui-Qin Yang, Hai-Long Yuan, Shu-Yun Cao, Hai-Yuan Chen, Kun-Xin Chen, Ying Chen, Jia-Ru Chu, Lei Feng, Xue-Fei Gong, Bo-Zhong Gu, Yong-Hui Hou, Zhi-Ying Huo, Hong-Zhuan Hu, Ning-Sheng Hu, Zhong-Wen Hu, Lei Jia, Fang-Hua Jiang, Xiang Jiang, Zi-Bo Jiang, Ge Jin, Ai-Hua Li, Qi Li, Xin-Nan Li, Yan Li, Ye-Ping Li, Gen-Rong Liu, Guan-Qun Liu, Zhi-Gang Liu, Qi-Shuai Lu, Wen-Zhi Lu, Yu Luo, Yin-Dun Mao, Li Men, Ji-Jun Ni, Yong-Jun Qi, Zhao-Xiang Qi, Huo-Ming Shi, Din g-Qiang Su, Shi-Wei Sun, Hong-Jun Su, Zheng-Hong Tang, Qing-Sheng Tao, Liang-Ping Tu, Da-Qing Wang, Dan Wang, Guo-Min Wang, Hai Wang, Jia-Ning Wang, Jian Wang, Jian-Ling Wang, Jian-Ping Wang, Lei Wang, Shou-Guan Wang, Shu-Qing Wang, Ya-Nan Wang, You Wang, Yue-Fei Wang, Ming-Zhi Wei, Xiang-Xiang Xue, Xiao-Zheng Xing, Ling-Zhe Xu, Xin-Qi Xu, Yan Xu, De-Hua Yang, Shi-Hai Yang, Zheng-Qiu Yao, Yong Yu, Hui Yuan, Chao Zhai, En-Peng Zhang, Jing Zhang, Li-Ping Zhang, Wei Zhang, Yong Zhang, Zhen-Chao Zhang, Ming Zhao, Fang Zhou, Yong-Tian Zhu, Jie Zhu, Si-Cheng Zou

Abstract

Abstract This paper describes the data release of the LAMOST pilot survey, which includes data reduction, calibration, spectral analysis, data products and data access. The accuracy of the released data and the information about the FITS headers of spectra are also introduced. The released data set includes 319 000 spectra and a catalog of these objects.

Keywords

Keywords techniques: spectroscopic survey — data reduction — data release

Full Text
DOI
Refbacks

  • There are currently no refbacks.