Research Papers

Narrowband EUV Sc/Si multilayer for the Solar Upper Transition Region Imager at 46.5 nm

Posted: Aug 20, 2023

Runze Qi, Jiali Wu, Jun Yu, Chunling He, Li Jiang, Zhe Zhang, Yue Yu, Qiushi Huang, Zhong Zhang and Zhanshan Wang

Received: 2023-04-13; Accepted: 2023-06-28

Manuscript No. RAA-2023-0123Download: