Research Papers

Reciprocating Magnetic Fields in the Pulsar Wind Observed from the Black Widow Pulsar J1720−0534

Posted: Jun 25, 2023

miao, chenchen, Zhu, Weiwei; Li, Dongzi; Hou, Xian; You, Xiaopeng; Li, Di; Wang, Pei; XUE, Mengyao; Niu, Jiarui; Chen, Yutong; Meng, Lingqi; Zhang, Lei; Rushuang, Zhao; Niu, Chenhui; Yue, Youling; Feng, Yi; Wang, Na; Yuan, Jianping; Wang, Jingbo; Wen, Zhigang; Yan, W. M.; Yao, Jumei; Wang, ShuangQiang; Wu, Qingdong; Zhao, De; Bai, Juntao; TEDILA, Habtamu.M.; Kou, Feifei; Sun, Shengnan; McLaughlin, M; Blackmon, Victoria; Chi, Minmin; Wang, Shen; Freire, Paulo C. C.; Cruces, Marilyn; Kramer, Michael; Champion, David; Yuan, Mao; Wang, Yabiao; Li, Yuxi; Sun, Zhongyi; Wang, Chengjie; Gan, Zhenye; Miao, Xueli

Received: 2023-03-30; Accepted: 2023-04-24

Manuscript No. RAA-2023-0106Download: