Mini-Volume for LOT

Data processing and data products from 2017 to 2019 campaign of astronomical site testing at Ali, Daocheng and Muztagh-ata

Zi-Huang Cao, Jin-Xin Hao, Lu Feng, Hugh R. A. Jones, Jian Li, Jing Xu, Li-Yong Liu, Teng-Fei Song, Jian-Feng Wang, Hua-Lin Chen, Yan-Jie Xue, Huang Shen, Yong-Heng Zhao, Zhao-Xiang Qi, Jian-Rong Shi, Yuan Tian, Zheng Wang, Xia Wang, Jin-Liang Hou, Jin-Ming Bai, Ji Yang, Xu Zhou, Yong-Qiang Yao, Jia Yin, Ali Esamdin, Guang-Xin Pu, Peng Wei, Chun-Hai Bai, Guo-Jie Feng, Lu Ma, Xuan Zhang, Yu Liu, Chong Pei, Zhi-Xia Shen, Yun-Ying Jiang, Jian-Feng Tian, Xian-Qun Zeng, Zhi-Gang Hou, Xu Yang, Jun-Bo Zhang, Shi-Long Liao, Dong-Wei Fan, Yun-Fei Xu, Jian-Ping Xiong, Tai-Sheng Yan, Xi Zhang, Chang-Hua Li, Yi-Han Tao, Si-Cheng Yu, Zhi-Song Cao, Hong-Shuai Wang

Abstract

Abstract Based on previous site testing and satellite cloud data, Ali, Daocheng and Muztagh-ata have been selected as candidate sites for the Large Optical/Infrared Telescope (LOT) in China. We present the data collection, processing, management and quality analysis for our site testing based on using similar hardware. We analyze meteorological data, seeing, background light, cloud and precipitable water vapor data from 2017 March 10 to 2019 March 10. We also investigated the relative usefulness of our all-sky camera data in comparison to that from the meteorological TERRA satellite data based on a night-by-night comparison of the correlation and consistency between them. We find a 6% discrepancy arising from a wide range of factors.

Keywords

Keywords LOT — Site-selection — data processing

Full Text
Refbacks

  • There are currently no refbacks.