ChJAA Vol 1, No 3 (2001)

Table of Contents

Letters

A Large Glitch in the Crab Pulsar PDF
Na Wang, Xin-Ji Wu, R. N. Manchester, Jin Zhang, A. G. Lyne, Aili Yusup 195-199

Research Papers

A DWT Power Spectrum Analysis of PSCz Galaxies PDF
Xiao-Hu Yang, Long-Long Feng, Yao-Quan Chu 200-212
The Doppler Effect and Spectral Energy Distribution of Blazars PDF
Guang-Zhong Xie, Ben-Zhong Dai, Dong-Cheng Mei, Jun-Hui Fan 213-220
Soft X-ray Properties of Ultraluminous IRAS Galaxies PDF
Xiao-Yang Xia, Th. Boller, Zu-Gan Deng, G. Börner 221-235
Periodic Variations of the Jet Flow Lorentz Factor in 3C 273 PDF
Shan-Jie Qian, Xi-Zhen Zhang, T. P. Krichbaum, J. A. Zensus, A. Witzel, A. Kraus, S. Britzen, H. Ungerechts, U. Lisenfeld 236-244
The Optical Variability of 3C 273 PDF
Rui-Guang Lin 245-249
L183, a Quiescent Core? PDF
Jian-Jun Zhou, Xing-Wu Zheng, Yu-Xi Chen 250-256
The Peak Luminosity of Type Ia Supernovae and its Implications for the Cosmic Expansion Rate PDF
Xiao-Feng Wang, Zong-Wei Li, Li Chen 257-270
The Third Peak of the 1998 Leonid Meteor Shower PDF
Yue-Hua Ma, You-Wen He 271-274
The Figure and Dynamical Parameters of Io Inferred from Internal Structure Models PDF
Hong Zhang, Cheng-Zhi Zhang 275-280
Orbit Determination Using Satellite-to-Satellite Tracking Data PDF
Ying-Chun Liu, Lin Liu 281-286Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209