Vol 15, No 3 (2015)

Table of Contents

Research Papers

Estimation of transition redshift based on Reinsch splines PDF
Guo-Dong Lü, De-Zi Liu, Shuo Yuan, Tong-Jie Zhang 305-312
Is BZB J1450+5201 the most distant gamma-ray BL Lacertae object? PDF
Neng-Hui Liao, Jin-Ming Bai, Jian-Guo Wang, Hong-Tao Liu, Jiu-Jia Zhang, Ning Jiang, Zun-Li Yuan, Liang Cheng 313-326
New statistical results on the optical IDV data of BL Lac S5 0716+714 PDF
Bogdan Dănilă, Alexandru Marcu, Gabriela Raluca Mocanu 327-332
Sensitivity function analysis of gravitational wave detection with single-laser and large-momentum-transfer atomic sensors PDF
Biao Tang, Bao-Cheng Zhang, Lin Zhou, Jin Wang, Ming-Sheng Zhan 333-347
Numerical simulation of superhalo electrons generated by magnetic reconnection in the solar wind source region PDF
Li-Ping Yang, Ling-Hua Wang, Jian-Sen He, Chuan-Yi Tu, Shao-Hua Zhang, Lei Zhang, Xue-Shang Feng 348-362
Numerical experiments on the evolution in coronal magnetic configurations including a filament in response to the change in the photosphere PDF
Hong-Juan Wang, Si-Qing Liu, Jian-Cun Gong, Jun Lin 363-375
A survey of weak stability boundaries in the Sun-Mars system PDF
Jian Li, Yi-Sui Sun 376-392
Kinematics of solar neighborhood stars and its dependence on age and metallicity PDF TableA.1.Readme TableA.1
Zong-Bo Huyan, Zi Zhu, Jia-Cheng Liu 393-406
The inner solar system cratering record and the evolution of impactor populations PDF
Robert G. Strom, Renu Malhotra, Zhi-Yong Xiao, Takashi Ito, Fumi Yoshida, Lillian R. Ostrach 407-434
Astrometry of three near Earth asteroids with the Lijiang 2.4 m telescope PDF
Xi-Liang Zhang, Yong Yu, Xue-Li Wang, Chuan-Jun Wang, Liang Chang, Yu-Feng Fan, Zheng-Hong Tang 435-442
Simulations of ultra-long wavelength interferometers in Earth orbit and on the lunar surface PDF
Mo Zhang, Mao-Hai Huang, Yi-Hua Yan 443-452
A high-contrast coronagraph for direct imaging of Earth-like exoplanets: design and test PDF
Cheng-Chao Liu, De-Qing Ren, Jiang-Pei Dou, Yong-Tian Zhu, Xi Zhang, Gang Zhao, Zhen Wu, Rui Chen 453-460Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209