Vol 14, No 12 (2014)

Table of Contents

Chang'E 3 Special Issue

The Chang’e-3 lander and rover mission to the Moon PDF
Wing-Huen Ip, Jun Yan, Chun-Lai Li, Zi-Yuan Ouyang 1511-1513
Analysis of the geomorphology surrounding the Chang’e-3 landing site PDF
Chun-Lai Li, Ling-Li Mu, Xiao-Duan Zou, Jian-Jun Liu, Xin Ren, Xing-Guo Zeng, Yi-Man Yang, Zhou-Bin Zhang, Yu-Xuan Liu, Wei Zuo, Han Li 1514-1529
Reconstructing the landing trajectory of the CE-3 lunar probe by using images from the landing camera PDF
Jian-Jun Liu, Wei Yan, Chun-Lai Li, Xu Tan, Xin Ren, Ling-Li Mu 1530-1542
A new lunar absolute control point: established by images from the landing camera on Chang’e-3 PDF
Fen-Fei Wang, Jian-Jun Liu, Chun-Lai Li, Xin Ren, Ling-Li Mu, Wei Yan, Wen-Rui Wang, Jing-Tao Xiao, Xu Tan, Xiao-Xia Zhang, Xiao-Duan Zou, Xing-Ye Gao 1543-1556
A method and results of color calibration for the Chang’e-3 terrain camera and panoramic camera PDF
Xin Ren, Chun-Lai Li, Jian-Jun Liu, Fen-Fei Wang, Jian-Feng Yang, En-Hai Liu, Bin Xue, Ru-Jin Zhao 1557-1566
Operating principles and detection characteristics of the Visible and Near-Infrared Imaging Spectrometer in the Chang’e-3 PDF
Zhi-Ping He, Bin-Yong Wang, Gang Lü, Chun-Lai Li, Li-Yin Yuan, Rui Xu, Bin Liu, Kai Chen, Jian-Yu Wang 1567-1577
Data processing and preliminary results of the Chang’e-3 VIS/NIR Imaging Spectrometer In-situ Analysis PDF
Bin Liu, Chun-Lai Li, Guang-Liang Zhang, Rui Xu, Jian-Jun Liu, Xin Ren, Xu Tan, Xiao-Xia Zhang, Wei Zuo, Wei-Bin Wen 1578-1594
Data processing for the Active Particle-induced X-ray Spectrometer and initial scientific results from Chang’e-3 PDF
Xiao-Hui Fu, Chun-Lai Li, Guang-Liang Zhang, Yong-Liao Zou, Jian-Jun Liu, Xin Ren, Xu Tan, Xiao-Xia Zhang, Wei Zuo, Wei-Bin Wen, Wen-Xi Peng, Xing-Zhu Cui, Cheng-Mo Zhang, Huan-Yu Wang 1595-1606
Lunar Penetrating Radar Onboard the Chang’e-3 Mission PDF
Guang-You Fang, Bin Zhou, Yi-Cai Ji, Qun-Ying Zhang, Shao-Xiang Shen, Yu-Xi Li, Hong-Fei Guan, Chuan-Jun Tang, Yun-Ze Gao, Wei Lu, Sheng-Bo Ye, Hai-Dong Han, Jin Zheng, Shun-Zhi Wang 1607-1622
Data processing and initial results of Chang’e-3 lunar penetrating radar PDF
Yan Su, Guang-You Fang, Jian-Qing Feng, Shu-Guo Xing, Yi-Cai Ji, Bin Zhou, Yun-Ze Gao, Han Li, Shun Dai, Yuan Xiao, Chun-lai Li 1623-1632
Performance evaluation of lunar penetrating radar onboard the rover of CE-3 probe based on results from ground experiments PDF
Hong-Bo Zhang, Lei Zheng, Yan Su, Guang-You Fang, Bin Zhou, Jian-Qing Feng, Shu-Guo Xing, Shun Dai, Jun-Duo Li, Yi-Cai Ji, Yun-Ze Gao, Yuan Xiao, Chun-Lai Li 1633-1641
Echo simulation of lunar penetrating radar: based on a model of inhomogeneous multilayer lunar regolith structure PDF
Shun Dai, Yan Su, Yuan Xiao, Jian-Qing Feng, Shu-Guo Xing, Chun-Yu Ding 1642-1653
Development and calibration of the Moon-based EUV Camera for Chang’e-3 PDF
Bo Chen, Ke-Fei Song, Zhao-Hui Li, Qing-Wen Wu, Qi-Liang Ni, Xiao-Dong Wang, Jin-Jiang Xie, Shi-Jie Liu, Ling-Ping He, Fei He, Xiao-Guang Wang, Bin Chen, Hong-Ji Zhang, Xiao-Dong Wang, Hai-Feng Wang, Xin Zheng, Shu-Lin E, Yong-Cheng Wang, Tao Yu, Liang Sun, Jin-Ling Wang, Zhi Wang, Liang Yang, Qing-Long Hu, Ke Qiao, Zhong-Su Wang, Xian-Wei Yang, Hai-Ming Bao, Wen-Guang Liu, Zhe Li, Ya Chen, Yang Gao, Hui Sun, Wen-Chang Chen 1654-1663
Data processing and initial results from the CE-3 Extreme Ultraviolet Camera PDF
Jian-Qing Feng, Jian-Jun Liu, Fei He, Wei Yan, Xin Ren, Xu Tan, Ling-Ping He, Bo Chen, Wei Zuo, Wei-Bin Wen, Yan Su, Yong-Liao Zou, Chun-Lai Li 1664-1673
Data preprocessing and preliminary results of the Moon-based Ultraviolet Telescope on the CE-3 Lander PDF
Wei-Bin Wen, Fang Wang, Chun-Lai Li, Jing Wang, Li Cao, Jian-Jun Liu, Xu Tan, Yuan Xiao, Qiang Fu, Yan Su, Wei Zuo 1674-1681
Scientific data products and the data pre-processing subsystem of the Chang’e-3 mission PDF
Xu Tan, Jian-Jun Liu, Chun-Lai Li, Jian-Qing Feng, Xin Ren, Fen-Fei Wang, Wei Yan, Wei Zuo, Xiao-Qian Wang, Zhou-Bin Zhang 1682-1694Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209