Vol 9, No 5 (2009)

Table of Contents

Research Papers

Nonlinear density fluctuation field theory for large scale structure PDF
Yang Zhang, Hai-Xing Miao 501-508
Contribution from Normal and Starburst galaxies to the Extragalactic Gamma-Ray Background (EGRB) PDF
Debbijoy Bhattacharya, Parameswaran Sreekumar 509-519
A modified stratified model for the 3C 273 jet PDF
Wen-Po Liu, Zhi-Qiang Shen 520-528
Extending the Eigenvector 1 Space to the Optical Variability of Quasars PDF
Yu-Feng Mao, Jing Wang, Jian-Yan Wei 529-537
The estimations of four basic parameters for gamma-ray loud blazars PDF
Jun-Hui Fan, Yu-Hai Yuan, Yi Liu, Jing-Yi Zhang, Yi-Ping Qin, Hua Liu, Yong Huang, Jiang-He Yang, Hong-Guang Wang, Jiang-Shui Zhang 538-546
Constraints on generalized Chaplygin gas model including gamma-ray bursts PDF
Fa-Yin Wang, Zi-Gao Dai, Shi Qi 547-557
Polarization variability arising from clumps in the winds of Wolf-Rayet stars of Wolf-Rayet stars PDF
Qing-Kang Li, J. P. Cassinelli, J. C. Brown, R. Ignace 558-576
Kinematics of the high-excitation HH 890 jet in the Rosette Nebula PDF
Jin-Zeng Li 577-584
Turbulence properties in the solar convection envelope: properties of the overshooting regions Untitled () PDF
Qian-Sheng Zhang, Yan Li 585-595
The causality between the rapid rotation of a sunspot and an X3.4 flare PDF
Xiao-Li Yan, Zhong-Quan Qu, Cheng-Lin Xu, Zhi-Ke Xue, De-Fang Kong 596-602
Magnetic interactions during sympathetic solar eruptions PDF
Yun-Chun Jiang, Yi Bi, Jia-Yan Yang, Rui-Sheng Zheng, Jing-Xiu Wang 603-612Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209