ChJAA Vol 1, No 1 (2001)

Table of Contents

Invited Reviews

Gamma-Ray Bursts: Afterglows and Centeral Engines PDF
K.S. Cheng, T. Lu 1-20

Letters

Origin and Properties of Strong Mg II Quasar Absorption Line Syetems PDF
Wei-Peng Lin, Zheng-long Zou 21-28

Research Papers

Testing the Universality of the TIS Model on Cluster Scales from the X-ray Surface Brightness Profiles PDF
Yu-Ying Zhang 29-38
Relations between the IR-UV-X-ray Continuum and Emission Lines for a Large Composite Sample of Narrow Line and Normal Seyfert 1 Galaxies PDF
You-Jun Lu, Chong-Shan Zhao 39-45
Optical Identifications of X-ray Selected AGNs PDF
Da-Wei Xu, Jian-Yan Wei, Jing-Yao Hu 46-59
A Note on the Mixing Length Theory and Massive Star Evolution PDF
Li-Cai Deng, Da-Run Xiong 50-56
Two Cataclysmic Variables Identified from ROSAT Bright Sources PDF
Jiang-Hua Wu, Yang Chen, Xiang-Tao He, Xi-Zhen Zhang, Wolfgang Voges 57-59
A Search for High-velocity Gas Associated H2O Masers and Ultracompact H II Regions PDF
Ye Xu, Dong-Rong Jiang, Zhi-Yao Yu, Xing-Wu Zheng, Chuan-Yi Yang, Yan-Ping Zhang, Chun-Chuan Pei, Jun-Mei Ma, Jin-Jiang Sun, Li-Ming Wang, Deng-Rong Lu, Jie-Qing Wu, Yang Li, Cheng-Ming Lei 60-65
Anisotropy and Dissipation of Turbulence and Their Effects on Solar Models PDF
Yan Li, Jia-Yan Yang 66-76
Coronal Magnetic Flux Rope Equilibria and Magnetic Helicity PDF
You-Qiu Hu, Yan-Wei Jiang, Wei Liu 77-84
A Filament-Associated Halo Coronal Mass Ejection PDF
Jun Zhang, Jingxiu Wang, Nariaki Nitta 85-98Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209