Vol 12, No 9 (2012)

Table of Contents

Letters

Discovery of six high-redshift quasars with the Lijiang 2.4 m telescope and the Multiple Mirror Telescope PDF
Xue-Bing Wu, Wen-Wen Zuo, Qian Yang, Wei-Min Yi, Chen-Wei Yang, Wen-Juan Liu, Peng Jiang, Xin-Wen Shu, Hong-Yan Zhou 1185-1190
Automated flare prediction using the AdaBoost algorithm PDF
Ru-Shi Lan, Yong Jiang, Liu-Guan Ding, Jian-Wei Yang 1191-1196

Invited Reviews

The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) PDF
Xiang-Qun Cui, Yong-Heng Zhao, Yao-Quan Chu, Guo-Ping Li, Qi Li, Li-Ping Zhang, Hong-Jun Su, Zheng-Qiu Yao, Ya-Nan Wang, Xiao-Zheng Xing, Xin-Nan Li, Yong-Tian Zhu, Gang Wang, Bo-Zhong Gu, A-Li Luo, Xin-Qi Xu, Zhen-Chao Zhang, Gen-Rong Liu, Hao-Tong Zhang, De-Hua Yang, Shu-Yun Cao, Hai-Yuan Chen, Jian-Jun Chen, Kun-Xin Chen, Ying Chen, Jia-Ru Chu, Lei Feng, Xue-Fei Gong, Yong-Hui Hou, Hong-Zhuan Hu, Ning-Sheng Hu, Zhong-Wen Hu, Lei Jia, Fang-Hua Jiang, Xiang Jiang, Zi-Bo Jiang, Ge Jin, Ai-Hua Li, Yan Li, Ye-Ping Li, Guan-Qun Liu, Zhi-Gang Liu, Wen-Zhi Lu, Yin-Dun Mao, Li Men, Yong-Jun Qi, Zhao-Xiang Qi, Huo-Ming Shi, Zheng-Hong Tang, Qing-Sheng Tao, Da-Qi Wang, Dan Wang, Guo-Min Wang, Hai Wang, Jia-Ning Wang, Jian Wang, Jian-Ling Wang, Jian-Ping Wang, Lei Wang, Shu-Qing Wang, You Wang, Yue-Fei Wang, Ling-Zhe Xu, Yan Xu, Shi-Hai Yang, Yong Yu, Hui Yuan, Xiang-Yan Yuan, Chao Zhai, Jing Zhang, Yan-Xia Zhang, Yong Zhang, Ming Zhao, Fang Zhou, Guo-Hua Zhou, Jie Zhu, Si-Cheng Zou 1197-1242

Research Papers

Data release of the LAMOST pilot survey PDF
A-Li Luo, Hao-Tong Zhang, Yong-Heng Zhao, Gang Zhao, Xiang-Qun Cui, Guo-Ping Li, Yao-Quan Chu, Jian-Rong Shi, Gang Wang, Jian-Nan Zhang, Zhong-Rui Bai, Xiao-Yan Chen, Feng-Fei Wang, Yan-Xin Guo, Jian-Jun Chen, Bing Du, Xiao Kong, Ya-Juan Lei, Yin-Bi Li, Yi-Han Song, Yue Wu, Yan-Xia Zhang, Xin-Lin Zhou, Fang Zuo, Peng Du, Lin He, Wen Hou, Yi-Qiao Dong, Jian Li, Guang-Wei Li, Shuang Li, Jing Song, Yuan Tian, Meng-Xin Wang, Ke-Fei Wu, Hui-Qin Yang, Hai-Long Yuan, Shu-Yun Cao, Hai-Yuan Chen, Kun-Xin Chen, Ying Chen, Jia-Ru Chu, Lei Feng, Xue-Fei Gong, Bo-Zhong Gu, Yong-Hui Hou, Zhi-Ying Huo, Hong-Zhuan Hu, Ning-Sheng Hu, Zhong-Wen Hu, Lei Jia, Fang-Hua Jiang, Xiang Jiang, Zi-Bo Jiang, Ge Jin, Ai-Hua Li, Qi Li, Xin-Nan Li, Yan Li, Ye-Ping Li, Gen-Rong Liu, Guan-Qun Liu, Zhi-Gang Liu, Qi-Shuai Lu, Wen-Zhi Lu, Yu Luo, Yin-Dun Mao, Li Men, Ji-Jun Ni, Yong-Jun Qi, Zhao-Xiang Qi, Huo-Ming Shi, Ding-Qiang Su, Shi-Wei Sun, Hong-Jun Su, Zheng-Hong Tang, Qing-Sheng Tao, Liang-Ping Tu, Da-Qing Wang, Dan Wang, Guo-Min Wang, Hai Wang, Jia-Ning Wang, Jian Wang, Jian-Ling Wang, Jian-Ping Wang, Lei Wang, Shou-Guan Wang, Shu-Qing Wang, Ya-Nan Wang, You Wang, Yue-Fei Wang, Ming-Zhi Wei, Xiang-Xiang Xue, Xiao-Zheng Xing, Ling-Zhe Xu, Xin-Qi Xu, Yan Xu, De-Hua Yang, Shi-Hai Yang, Zheng-Qiu Yao, Yong Yu, Hui Yuan, Chao Zhai, En-Peng Zhang, Jing Zhang, Li-Ping Zhang, Wei Zhang, Yong Zhang, Zhen-Chao Zhang, Ming Zhao, Fang Zhou, Yong-Tian Zhu, Jie Zhu, Si-Cheng Zou 1243-1246
The X-ray nature of the nucleus in Seyfert 2 galaxy NGC 7590 PDF
Xin-Wen Shu, Jun-Xian Wang, Teng Liu, Wei Zheng 1247-1254
Origins of short gamma-ray bursts deduced from offsets in their host galaxies revisited PDF
Xiao-Hong Cui, Shigehiro Nagataki, Junichi Aoi, Ren-Xin Xu 1255-1268
Multi-wavelength study of two possible cloud-cloud collision regions: IRAS 02459+6029 and IRAS 22528+5936 PDF
Nan Li, Jun-Jie Wang 1269-1279
Calculation of the structural properties of a strange quark star in the presence of a strong magnetic field using a density dependent bag constant PDF
Gholam Hossein Bordbar, Hajar Bahri, Fatemeh Kayanikhoo 1280-1290
CCD photometric investigation of a W UMa-Type binary GSC 0763–0572 PDF
Wichean Kriwattanawong, Porntipa Pooseekheaw 1291-1296
New radio observations of the Moon at L band PDF
Xi-Zhen Zhang, Andrew Gray, Yan Su, Jun-Duo Li, Tom Landecker, Hong-Bo Zhang, Chun-Lai Li 1297-1312Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209