Vol 11, No 4 (2011)

Table of Contents

Invited Reviews

The astrophysical gravitational wave stochastic background PDF
Tania Regimbau 369-390

Research Papers

Multiwavelength Doppler factors for Fermi-detected gamma-ray loud blazars PDF
Hou-Dun Zeng, Li Zhang 391-400
Relations between integrated and monochromatic luminosities of flat-spectrum radio quasars PDF
Zhi-Fu Chen, Zhao-Yu Chen, Yi-Ping Qin, Min-Feng Gu, Lian-Zhong Lü, Cheng-Yue Su, You-Bing Li, Ye Chen 401-410
Quasar SDSS J142507.32+323137.4: dual AGNs? PDF
Zhi-Xin Peng, Yan-Mei Chen, Qiu-Sheng Gu, Chen Hu 411-418
IRAS F21013–0739: a possible evolutionary successor of an ultraluminous infrared galaxy PDF
Xian-Min Meng, Hong Wu, Chen Cao 419-433
RXTE/ASM and Swift/BAT observations of spectral transitions in bright X-ray binaries in 2005–2010 PDF
Jing Tang, Wen-Fei Yu, Zhen Yan 434-444
The multiwavelength emission from the gamma-ray binary LS I + 61 303 PDF
Jian-Fu Zhang, Ya Zhu, Li Zhang 445-456
XMM-Newton observation of the eclipsing binary Algol PDF
Xue-Juan Yang, Fang-Jun Lu, Bernd Aschenbach, Li Chen 457-470
Maximum mass of a hot neutron star with a quark core PDF
Tayebeh Yazdizadeh, Gholam Hossein Bordbar 471-481
Strange star candidates revised within a quark model with chiral mass scaling PDF
Ang Li, Guang-Xiong Peng, Ju-Fu Lu 482-490
Neural network prediction of solar cycle 24 PDF
A. Ajabshirizadeh, N. Masoumzadeh Jouzdani, Shahram Abbassi 491-496Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209