Vol 10, No 8 (2010)

Table of Contents

Letters

Possible γ-ray emission of radio intermediate AGN III Zw 2 and its implication on the evolution of jets in AGNs PDF
Liang Chen, Jin-Ming Bai, Jin Zhang, Hong-Tao Liu 707-712

Invited Reviews

Mars geodesy, rotation and gravity PDF
Pascal Rosenblatt, Veronique Dehant 713-736

Research Papers

A very bright (i = 16.44) quasar in the ‘redshift desert’ discovered by the Guoshoujing Telescope (LAMOST) PDF
Xue-Bing Wu, Zhao-Yu Chen, Zhen-Dong Jia, Wen-Wen Zuo, Yong-Heng Zhao, A-Li Luo, Zhong-Rui Bai, Jian-Jun Chen, Hao-Tong Zhang, Hong-Liang Yan, Juan-Juan Ren, Shi-Wei Sun, Hong Wu, Yong Zhang, Ye-Ping Li, Qi-Shuai Lu, You Wang, Ji-Jun Ni, Hai Wang, Xu Kong, Shi-Yin Shen 737-744
Eight new quasars discovered by the Guoshoujing Telescope (LAMOST) in one extragalactic field PDF
Xue-Bing Wu, Zhen-Dong Jia, Zhao-Yu Chen, Wen-Wen Zuo, Yong-Heng Zhao, A-li Luo, Zhong-Rui Bai, Jian-Jun Chen, Hao-Tong Zhang, Hong-Liang Yan, Juan-Juan Ren, Shi-Wei Sun, Hong Wu, Yong Zhang, Ye-Ping Li, Qi-Shuai Lu, You Wang, Ji-Jun Ni, Hai Wang, Xu Kong, Shi-Yin Shen 745-752
Test observations that search for metal-poor stars with the Guoshoujing Telescope (LAMOST) PDF
Hai-Ning Li, Gang Zhao, Norbert Christlieb, A-Li Luo, Jing-Kun Zhao, Yong-Heng Zhao, Jian-Jun Chen, Zhong-Rui Bai 753-760
Kinematic and chemical properties of five open clusters based on SDSS DR7 PDF Tab3-NGC6791 Tab3-NGC2420 Tab3-NGC2682 Tab3-NGC2158 Tab3-NGC7789
Xin-Hua Gao, Li Chen 761-776
Radiation-driven implosion in the Cepheus B molecular cloud PDF
Sheng Chen, Maohai Huang 777-784
Automated flare forecasting using a statistical learning technique PDF
Yuan Yuan, Frank Y. Shih, Ju Jing, Hai-Min Wang 785-796
An optimization of the shape of FAST reflector panels PDF
Heng-Qian Gan, Cheng-Jin Jin 797-804
VLBI observations with the Kunming 40-meter radio telescope PDF
Long-Fei Hao, Min Wang, Jun Yang 805-814Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209