Vol 10, No 7 (2010)

Table of Contents

Editor's Recommendation

New planetary nebulae in the outskirts of the Andromeda Galaxy discovered with the Guoshoujing Telescope (LAMOST) PDF
Hai-Bo Yuan, Xiao-Wei Liu, Zhi-Ying Huo, Hui-Hua Zhang, Yong-Heng Zhao, Jian-Jun Chen, Zhong-Rui Bai, Hao-Tong Zhang, Hua-Wei Zhang, Ruben García-Benito, Mao-Sheng Xiang, Hong-Liang Yan, Juan-Juan Ren, Shi-Wei Sun, Yong Zhang, Ye-Ping Li, Qi-Shuai Lu, You Wang, Ji-Jun Ni, Hai Wang 599-611
New background quasars in the vicinity of the Andromeda Galaxy discovered with the Guoshoujing Telescope (LAMOST) PDF
Zhi-Ying Huo, Xiao-Wei Liu, Hai-Bo Yuan, Hui-Hua Zhang, Yong-Heng Zhao, Jian-Jun Chen, Zhong-Rui Bai, Hao-Tong Zhang, Hua-Wei Zhang, Ruben García-Benito, Mao-Sheng Xiang, Hong-Liang Yan, Juan-Juan Ren, Shi-Wei Sun, Yong Zhang, Ye-Ping Li, Qi-Shuai Lu, You Wang, Ji-Jun Ni, Hai Wang 612-620

Invited Reviews

Geology of Mars after the first 40 years of exploration PDF
Angelo Pio Rossi, Stephan van Gasselt 621-652

Research Papers

Multi-band optical variability of BL Lac object OQ 530 PDF
Bing-Kai Zhang, Ben-Zhong Dai, Li Zhang, Zhen Cao 653-662
Inhomogeneous cosmological models in the presence of massless scalar fields PDF
Radha Charan Sahu 663-671
On Be/X-ray binaries with an intermediate-mass black hole PDF
Tao Li, Xiang-Dong Li 672-680
A likely candidate of type Ia supernova progenitors: the X-ray pulsating companion of the hot subdwarf HD 49798 PDF
Bo Wang, Zhan-Wen Han 681-688
The effects of ion screening on neutrino-nucleus interactions in core-collapse supernova explosions PDF
Xiong-Ping Xia, Lin Yi 689-695
Statistical study of EUV and X-ray transient brightenings PDF ERRATUM
Jing-Wei Li, Hui Li 696-706Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209