Vol 10, No 4 (2010)

Table of Contents

Research Papers

Bianchi type-I cosmological models with perfect fluid in general relativity PDF
Rishi Kumar Tiwari 291-300
Metal enrichment via ram pressure stripping in the IGM of the compact galaxy group RGH 80 PDF
Hai-Juan Cui, Hai-Guang Xu, Jun-Hua Gu, Jing-Ying Wang, Li-Yi Gu, Yu Wang, Zhenzhen Qin, Tao An 301-308
Chandra archival study of (U)LIRGs with a double nucleus: binary AGNs? PDF
Jing-Bo Wang, Yu Gao 309-328
Stellar mass estimation based on IRAC photometry for Spitzer SWIRE-field galaxies Galaxies PDF
Yi-Nan Zhu, Hong Wu, Hai-Ning Li, Chen Cao 329-347
Search for periodicities of the solar irradiance data from the Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) using the periodogram method PDF
Sankar Narayan Patra, Gautam Bhattacharya, Koushik Ghosh 348-354
Aggregate dust model to study the polarization properties of comet C/1996 B2 Hyakutake PDF
Himadri Sekhar Das, Abinash Suklabaidya, Saonli Datta Majumder, Asoke Kumar Sen 355-362
Infrared spectral evolution of carbon stars PDF
Pei-Sheng Chen, Xiao-hong Yang, Hong-Guang Shan 363-382Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209