Vol 18, No 1 (2018)

(1-12)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Research Papers

A small electron beam ion trap/source facility for electron/neutral–ion collisional spectroscopy in astrophysical plasmas PDF
Gui-Yun Liang, Hui-Gang Wei, Da-Wei Yuan, Fei-Lu Wang, Ji-Ming Peng, Jia-Yong Zhong, Xiao-Long Zhu, Mike Schmidt, Guenter Zschornack, Xin-Wen Ma, Gang Zhao 1
Pulsations of the High-Amplitude δ Scuti star YZ Bootis PDF
Tao-Zhi Yang, Ali Esamdin, Jian-Ning Fu, Hu-Biao Niu, Guo-Jie Feng, Fang-Fang Song, Jin-Zhong Liu, Lu Ma 2
Probing satellite galaxies in the Local Group by using FAST PDF
Jing Li, You-Gang Wang, Min-Zhi Kong, Jie Wang, Xuelei Chen, Rui Guo 3
A statistical study towards high-mass BGPS clumps with the MALT90 survey PDF
Xiao-Lan Liu, Jin-Long Xu, Chang-Chun Ning, Chuan-Peng Zhang, Xiao-Tao Liu 4
Research on scheduling of robotic transient survey for Antarctic Survey Telescopes (AST3) PDF
Qiang Liu, Peng Wei, Zhao-Hui Shang, Bin Ma, Yi Hu 5
High energy properties of the flat spectrum radio quasar 4C 50.11 PDF
Jia-Neng Zhou, Jithesh Vadakkumthani, Liang Chen, Zhong-Xiang Wang 6
Latitudinal migration of sunspots based on the ESAI database PDF
Juan Zhang, Fu-Yu Li, Wen Feng 7
Supernova β decay of nuclides 53Fe, 54Fe, 55Fe and 56Fe in strongly screened plasma PDF
Jing-Jing Liu, Dong-Mei Liu 8
The double helium-white dwarf channel for the formation of AM CVn binaries PDF
Xian-Fei Zhang, Jin-Zhong Liu, C. Simon Jeffery, Philip D. Hall, Shao-Lan Bi 9
The evolution of eccentricity in the eclipsing binary system AS Camelopardalis PDF
Valentina Kozyreva, Anatoly Kusakin, Alexey Bogomazov 10
High amplitude δ Scuti star BO Lyn with evidence of a late A-type companion in an elliptical orbit PDF
Lin-Jia Li, Sheng-Bang Qian, Jia Zhang, Li-Ying Zhu, Wen-Ping Liao 11
ERRATUM: Weak gravitational lensing of quantum perturbed lukewarm black holes and cosmological constant effect (RAA 2017 Vol.17, No.6, 52) PDF
Hossein Ghaffarnejad, Mojtaba Amir Mojahedi 12Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209