Vol 17, No 8 (2017)

(77-88)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Research Papers

Multi-transition study of the peculiar merger Arp 299 PDF
Qian Jiao, Ming Zhu 77
The snowline in the protoplanetary disk and extrasolar planets PDF
Chun-Jian Liu, Zhen Yao, Wen-Bo Ding 78
Red Clump Stars from LAMOST II: the outer disc of the Milky Way PDF
Jun-Chen Wan, Chao Liu, Deng Li-Cai 79
p-capture reaction cycles in rotating massive stars and their impact on elemental abundances in globular cluster stars: A case study of O, Na and Al PDF
Upakul Mahanta, Aruna Goswami, Hiralal Duorah, Kalpana Duorah 80
Sunspot rotation and magnetic transients associated with flares in NOAA AR 11429 PDF
Jian-Chuan Zheng, Zhi-Liang Yang, Jian-Peng Guo, Kai-Ming Guo, Hui Huang, Xuan Song, Wei-Xing Wan 81
Optical multi-color monitoring of OJ 287 from 2006 to 2012 PDF
Qian Guo, Ding-Rong Xiong, Jin-Ming Bai, Xu-Liang Fan, Wei-Min Yi 82
The surviving companions in type Ia supernova remnants PDF
Li-Qing Chen, Xiang-Cun Meng, Zhan-Wen Han 83
The secular effect of the gravitational radiation damping upon the periastron advance of binary stars in the second order perturbation theory PDF
Lin-Sen Li 84
Cosmological neutrino simulations at extreme scale PDF
J. D. Emberson, Hao-Ran Yu, Derek Inman, Tong-Jie Zhang, Ue-Li Pen, Joachim Harnois-Deraps, Shuo Yuan, Huan-Yu Teng, Hong-Ming Zhu, Xuelei Chen, Zhi-Zhong Xing 85
A Monte Carlo study of the spectra from inhomogeneous accretion flow PDF
Xiao-Di Yu, Ya-Ping Li, Fu-Guo Xie, Ren-Yi Ma 86
Physical properties and catalog of EW-type eclipsing binaries observed by LAMOST PDF
Sheng-Bang Qian, Jia-Jia He, Jia Zhang, Li-Ying Zhu, Xiang-Dong Shi, Er-Gang Zhao, Xiao Zhou 87
Relativistic time transfer for a Mars lander: from Areocentric Coordinate Time to Barycentric Coordinate Time PDF
Wen-Zheng Yang, De-Wang Xu, Qing-Shan Yu, Jie Liu, Yi Xie 88Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209