Vol 17, No 6 (2017)

(49-63)

Table of Contents

Letters

Blind search for 21-cm absorption systems using a new generation of Chinese radio telescopes PDF
Hao-Ran Yu, Ue-Li Pen, Tong-Jie Zhang, Di Li, Xuelei Chen 49
Probing dynamics of dark energy with latest observations PDF
Yue-Cheng Zhang, Han-Yu Zhang, Dan-Dan Wang, Yang-Han Qi, Yu-Ting Wang, Gong-Bo Zhao 50

Research Papers

Linear nonadiabatic pulsation models of the double-mode Cepheid V371 Per PDF
Toshihito Ishida 51
Weak gravitational lensing of quantum perturbed lukewarm black holes and cosmological constant effect PDF
Hossein Ghaffarnejad, Mojtaba Amir mojahedi 52
The updated Bulk Lorentz Factors of Gamma-Ray Burst X-Ray Flares PDF
Shao-Qiang Xi, Shuang-Xi Yi, Yuan-Chuan Zou, Fa-Yin Wang 53
A possible origin of the Galactic Center magnetar SGR 1745–2900 PDF
Quan Cheng, Shuang-Nan Zhang, Xiao-Ping Zheng 54
Optical flare events on the RS Canum Venaticorum star UX Arietis PDF
Dong-Tao Cao, Sheng-Hong Gu 55
Long-term photometric behavior of the eclipsing Z Cam-type dwarf nova AY Psc PDF
Zhong-Tao Han, Sheng-Bang Qian, Irina Voloshina, Li-Ying Zhu 56
Searching for initial stage of massive star formation around the H II region G18.2–0.3 PDF
Chuan-Peng Zhang, Jing-Hua Yuan, Jin-Long Xu, Xiao-Lan Liu, Nai-Ping Yu, Nan Li, Li-Ping He, Guo-Yin Zhang, Jun-Jie Wang 57
An application of the KNND method for detecting nearby open clusters based on Gaia-DR1 PDF
Xin-Hua Gao 58
Determination of the magnetic fields of Magellanic X-ray pulsars PDF
Dimitris M. Christodoulou, Silas G. T. Laycock, Jun Yang, Samuel Fingerman 59
Design and experimental test of an optical vortex coronagraph PDF
Cheng-Chao Liu, De-Qing Ren, Yong-Tian Zhu, Jiang-Pei Dou 60
General relativistic calculations for white dwarfs PDF
Arun Mathew, Malay K. Nandy 61
Candidate members of the Pal 5, GD-1, Cetus Polar and Orphan tidal stellar halo streams from SDSS DR9, LAMOST DR3 and APOGEE catalogs PDF
Guang-Wei Li, Brian Yanny, Hao-Tong Zhang, Zhong-Rui Bai, Yue Wu, Yi-Qiao Dong, Ya-Juan Lei, Hai-Long Yuan, Yong-Hui Hou, Yue-Fei Wang, Yong Zhang 62
The Great Pretenders Among the ULX Class PDF
Dimitris M. Christodoulou, Silas G. T. Laycock, Demosthenes Kazanas, Rigel Cappallo, Ioannis Contopoulos 63Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209