ChJAA Vol 6, No 4 (2006) (387-512)

Table of Contents

Research Papers

On the Large-Scale Structure of the Universe as given by the Voronoi Diagrams PDF
L. Zaninetti 387-395
Estimating Black Hole Masses of AGNs using Ultraviolet Emission Line Properties PDF
Min-Zhi Kong, Xue-Bing Wu, Ran Wang, Jin-Lin Han 396-410
Isolated Main Galaxy Pairs from the SDSS Data Release 4 PDF
Xin-Fa Deng, Yi-Qing Chen, Ping Wu, Cheng-Hong Luo, Ji-Zhou He 411-420
A Periodicity Analysis of the Light Curve of 3C 454.3 PDF
Huai-Zhen Li, Guang-Zhong Xie, Shu-Bai Zhou, Hong-Tao Liu, Guang-Wei Cha, Li Ma, Li-Sheng Mao 421-429
Re-Identification of the `Enigmatic' X-ray Source 1RXS J114003.0+124112 PDF
Jiang-Hua Wu, Tigran Movsessian, Yang Chen, Xiang-Tao He, Xu Zhou, Jun Ma 430-434
Membership and Segregation Effects in the Young Open Cluster NGC 6530 PDF
Jun-Liang Zhao, Li Chen, Wen Wen 435-446
Population Synthesis for the Symbiotic Stars with Main-sequence Accretors PDF
Guo-Liang Lü, Chun-Hua Zhu, Bin Wu, Zhan-Wen Han 447-454
Collapse Velocity and Prompt Explosion for the Presupernova Model Ws15M PDF
Zhi-Quan Luo, Men-Quan Liu, Qiu-He Peng, Zuo-Heng Xie 455-460
The Relation between the Critical Accretion Rate of Progenitors of SNe Ia and Metallicity PDF
Xiang-Cun Meng, Xue-Fei Chen, Christopher A. Tout, Zhan-Wen Han 461-469
Vector Magnetic Field Measurement of NOAA AR 10197 PDF
Hong-Fei Liang, Hai-Juan Zhao, Fu-Yuan Xiang 470-476
The Relationship between Magnetic Gradient and Magnetic Shear in Five Super Active Regions Producing Great Flares PDF
Hai-Min Wang, Hui Song, Ju Jing, Vasyl Yurchyshyn, Yuan-Yong Deng, Hong-Qi Zhang, David Falconer, Jing Li 477-488
The Relation between the Amplitude and the Period of Solar Cycles PDF
Zhan-Le Du, Hua-Ning Wang, Xiang-Tao He 489-494
Image Field Deformation of LAMOST due to Differential Atmospheric Refraction PDF
Jin-Ling Li, Bo Zhang, Yong Yu, Zhao-Xiang Qi, Ming Zhao 495-502
Comparison between Windowed FFT and Hilbert-Huang Transform for Analyzing Time Series with Poissonian Fluctuations: A Case Study PDF
Dong Han, Shuang-Nan Zhang 503-512Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209