ChJAA Vol 5, No 5 (2005)

Table of Contents

Letters

A New Method of Identifying 3D Null Points in Solar Vector Magnetic Fields PDF
Hui Zhao, Jing-Xiu Wang, Jun Zhang, Chi-Jie Xiao 443-447

Research Papers

Radio Identifications of Markarian Galaxies and the Correlation between Radio and Far-Infrared Properties PDF
Shao-Guang Luo, Xue-Bing Wu 448-456
Separation of Different Contributions to the Total X-ray Luminosity in Gamma-ray Loud Blazars PDF
Jun-Hui Fan, Gustavo E. Romero, Yong-Xiang Wang, Jiang-Shui Zhang 457-462
Estimates of AGN Black Hole Mass and Minimum Variability Timescale PDF
Guang-Zhong Xie, Luo-En Chen, Huai-Zhen Li, Li-Sheng Mao, Hong Dai, Zhao-Hua Xie, Li Ma, Shu-Bai Zhou 463-470
Statistical Properties of a Blazar Sample and Comparison of HBLs, LBLs and FSRQs PDF
Li-Sheng Mao, Guang-Zhong Xie, Jin-Ming Bai,, Hong-Tao Liu 471-486
Fallback Disk-Involved Spin-Down of Young Radio Pulsars PDF
Zi-Bo Jiang, Xiang-Dong Li 487-494
Autoregressive Spectral Estimation for Quasi-Periodic Oscillations PDF
Li Chen, Ti-Pei Li 495-507
Observational Characteristics of Radio Emission Related to Multi-polar Magnetic Configuration PDF
Min Wang, Rui-Xiang Xie, Chun Xu, Shuo-Biao Shi, Yi-Hua Yan 508-518
Multi-wavelength Diagnostics of Bombardment by Non-thermal Particles in Solar Flares PDF
Zhi Xu, Cheng Fang,, Wei-Qun Gan 519-530
Polar Coronal Holes During Solar Cycles 22 and 23 PDF
Jun Zhang, J. Woch, S. Solanki 531-538
Estimating the Size and Timing of the Maximum Amplitude of Solar Cycle 24 PDF
Ke-Jun Li, Peng-Xin Gao, Tong-Wei Su 539-545
A Study on the Paul-Baker System as an Instrument for Multi-object Spectrum Observation PDF
Xiang-Yan Yuan, Ding-Qiang Su, Xiang-Qun Cui, Gen-Rong Liu 546-556
The OH Maser Line Receiving System for the Urumqi 25m Radio Telescope PDF
Hong-Bo Zhang, Jarken Esimbek, Jian-Jun Zhou, Xing-Wu Zhen, Xi-Zhen Zhang, Wen-Jie Yang 557-562Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209