ChJAA Vol 4, No 2 (2004)

Table of Contents

Research Papers

Mass-Temperature Relation of X-ray Clusters in Triaxial Halo PDF
Rong Yang, Jun Yu, Guo-Peng Shen 105-117
The Amplitude of Mass Fluctuations and Mass Density of the Universe Constrained by Strong Gravitational Lensing PDF
Da-Ming Chen 118-124
Age and Mass Estimates for 41 Star Clusters in M33 PDF
Jun Ma, Xu Zhou, Jian-Sheng Chen 125-132
Optical Photometric Observations of γ-Ray Loud Blazars PDF
Jun-Hui Fan, O. M. Kurtanidze, M. G. Nikolashvili, A. C. Gupta, Jiang-Shui Zhang, Yu-Hai Yuan 133-142
Evolution of M81 with Exponentially Decreasing Star Formation Rate of PEGASE PDF
Jiu-Li Li, Xu Zhou, Jun Ma, Jian-Sheng Chen 143-152
Stellar X-ray Sources in the Rosette Nebula PDF
W. P. Chen, P. S. Chiang, J. Z. Li 153-165
A Study on the Recovery and Classification of Meteorites from the Mt. Grove Region of Antarctica PDF
Jian-Zhong Liu, Yong-Liao Zou, Chun-Lai Li, Lin Xu, Zi-Yuan Ouyang 166-175
A New Catalogue of Fine Structures Superimposed on Solar Microwave Bursts PDF
Qi-Jun Fu, Yi-Hua Yan, Yu-Ying Liu, Min Wang, Shu-Juan Wang 176-188
The Effect of Solar Activity on the Annual Precipitation in the Beijing Area PDF
Juan Zhao, Yan-Ben Han, Zhi-An Li 189-197
A New Method for Optimizing the configuration of the Chinese Square Kilometer Array PDF
Yan Su, Ren-Dong Nan, Bo Peng 198-204Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209