Vol 16, No 2 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Research Papers

Trends of stellar entropy along stellar evolution PDF
Marcio Guilherme Bronzato de Avellar, Rodrigo Alvarez de Souza, Jorge Ernesto Horvath 21
Transient acceleration in f (T ) gravity PDF
Jing-Zhao Qi, Rong-Jia Yang, Ming-Jian Zhang, Wen-Biao Liu 22
First generation solar adaptive optics system for 1-m New Vacuum Solar Telescope at Fuxian Solar Observatory PDF
Chang-Hui Rao, Lei Zhu, Xue-Jun Rao, Lan-Qiang Zhang, Hua Bao, Xue-An Ma, Nai-Ting Gu, Chun-Lin Guan, Dong-Sheng Chen, Cheng Wang, Jun Lin, Zenyu Jin, Zhong Liu 23
Estimation of lunar FeO abundance based on imaging by LRO Diviner PDF
Xiao Tang, Xiao-Xing Luo, Yun Jiang, Ao-Ao Xu, Zhen-Chao Wang, Xue-Wei Zhang, Yuan Chen, Xiao-Meng Zhang, Wei Cai, Yun-Zhao Wu 24
Dense molecular gas tracers in high mass star formation regions PDF
Hong-Jun Ma, Yu Gao, Jing-Wen Wu 25
Determining the type of orbits in the central regions of barred galaxies PDF
Euaggelos E. Zotos, Nicolaos D. Caranicolas 26
Long-term optical flux and colour variability in quasars PDF
N. Sukanya, C. S. Stalin, S. Jeyakumar, D. Praveen, Arnab Dhani, R. Damle 27
Flare evolution and polarization changes in fine structures of solar radio emission in the 2013 April 11 event PDF
Gennady P. Chernov, Robert Sych, Bao-Lin Tan, Yi-Hua Yan, Cheng-Ming Tan, Qi-Jun Fu, Marian Karlick├Ż, Valery Fomichev 28
An improved astrometric calibration technique for space debris observation PDF
Rong-Yu Sun, Chang-Yin Zhao, Yao Lu 29
High-Resolution Spectroscopy of Winds Associated with T Tauri Stars PDF
Naoto Iguchi, Yoichi Itoh 30
Diagnostics from three rising submillimeter bursts PDF
Ai-Hua Zhou, Jian-Ping Li, Xin-Dong Wang 31
Energy spectral property in an isolated CME-driven shock PDF
Xin Wang, Yi-Hua Yan, Ming-De Ding, Na Wang, Hao Shan 32
Three-dimensional orbit and physical parameters of HD 6840 PDF
Xiao-Li Wang, Shu-Lin Ren, Yan-Ning Fu 33
An active M star with X-ray double flares disguised as an ultra-luminous X-ray source PDF
Jin-Cheng Guo, Ji-Feng Liu, Song Wang, Yue Wu, Yu-Xiang Qin 34
Period studies and photometric models for two EB-type binaries EU Hya and AW Vul PDF
Yuan-Gui Yang, Qun Li, Hua-Li Li, Hai-Feng Dai 35
The radio environment of the 21 Centimeter Array: RFI detection and mitigation PDF
Yan Huang, Xiang-Ping Wu, Qian Zheng, Jun-Hua Gu, Haiguang Xu 36Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209