Vol 15, No 11 (2015)

Table of Contents

Research Papers

Star formation properties of galaxy cluster A1767 PDF
Peng-Fei Yan, Feng Li, Qi-Rong Yuan 1773-1783
Long-term optical-infrared color variability of blazars PDF
Bing-Kai Zhang, Xiao-Shan Zhou, Xiao-Yun Zhao, Ben-Zhong Dai 1784-1800
Dynamo saturation in rapidly rotating solar-type stars PDF
Leonid L Kitchatinov, Serge Olemskoy 1801-1812
Is the X-ray pulsating companion of HD 49798 a possible type Ia supernova progenitor? PDF
Dong-Dong Liu, Wei-Hong Zhou, Cheng-Yuan Wu, Bo Wang 1813-1822
SN 1054: A pulsar-powered supernova? PDF
Shao-Ze Li, Yun-Wei Yu, Yan Huang 1823-1831
Propagating disturbances along fan-like coronal loops in an active region PDF
Sudip Mandal, Tanmoy Samanta, Dipankar Banerjee, S. Krishan Prasad, Luca Teriaca 1832-1842
Multi-wavelength fibril dynamics and oscillations above sunspot – I. morphological signature PDF
Emanuel Sungging Mumpuni, Dhani Herdiwijaya, Mitra Djamal, Thomas Djamaluddin 1843-1856
A first-order dynamical model of hierarchical triple stars and its application PDF
Xing-Bo Xu, Fang Xia, Yan-Ning Fu 1857-1866
Panoramic camera on the Yutu lunar rover of the Chang’e-3 mission PDF
Jian-Feng Yang, Chun-Lai Li, Bin Xue, Ping Ruan, Wei Gao, Wei-Dong Qiao, Di Lu, Xiao-Long Ma, Fu Li, Ying-Hong He, Ting Li, Xin Ren, Xing-Tao Yan 1867-1880
Payload topography camera of Chang’e-3 PDF
Guo-Bin Yu, En-Hai Liu, Ru-Jin Zhao, Jie Zhong, Xiang-Dong Zhou, Wu-Lin Zhou, Jin Wang, Yuan-Pei Chen, Yong-Jie Hao 1881-1892
Laboratory verification of the Active Particle-induced X-ray Spectrometer (APXS) on the Chang’e-3 mission PDF
Guang-Liang Zhang, Chun-Lai Li, Xiao-Hui Fu, Li-Yan Zhang, Cao Ban, Han Li, Yong-Liao Zou, Wen-Xi Peng, Xing-Zhu Cui, Cheng-Mo Zhang, Huan-Yu Wang 1893-1904
Point source detection performance of Hard X-ray Modulation Telescope imaging observation PDF
Zhuo-Xi Huo, Yi-Ming Li, Xiao-Bo Li, Jian-Feng Zhou 1905-1916
Antenna system characteristics and solar radio burst observations PDF
Sha Li, Yi-Hua Yan, Zhi-Jun Chen, Wei Wang, Dong-Hao Liu 1917-1930
H∞ controller design for a 4-meter direct-drive azimuth axis PDF
Li-Yan Chen, Zhen-Chao Zhang, Xiao-Li Song, Da-Xing Wang 1931-1944Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209