ChJAA Vol 3, No 3 (2003)

Table of Contents

Research Papers

Resolved SZE Cluster Count PDF
Jia-Yu Tang, Zu-Hui Fan 191-202
Nuclear Starburst Activity in the Seyfert 2 Galaxy NGC 2273 PDF
Qiu-Sheng Gu, Lei Shi, Shi-Jun Lei, Wen-Hao Liu, Jie-Hao Huang 203-211
On the Correlation between Radio Properties and Black Hole Mass of Quasar PDF
Xue-Guang Zhang, Ting-Gui Wang, You-Jun Lu 212-224
Cylindrical Jet -- Wind Interaction Model of Gamma-Ray Burst Afterglows PDF
Hai-Tao Ma, Yong-Feng Huang, Zi-Gao Dai, Tan Lu 225-234
Fibonacci Sequences and the Multiperiodicity of the Variable Star UW Herculis PDF
Juan Garcia Escudero 235-240
Coronal Flux Rope Equilibria in Closed Magnetic Fields PDF
Zhen Wang, You-Qiu Hu 241-246
A Fluid Dynamics Approach for the Computation of Nonlinear Force-Free Magnetic Field PDF
Jing-Qun Li, Jing-Xiu Wang, Feng-Si Wei 247-256
Distribution of Helical Properties of Solar Magnetic Fields PDF
Kirill M. Kuzanyan, Victor G. Lamburt, Hong-Qi Zhang, Shu-Dong Bao 257-265
Hα Line Polarization in the 2B/X4.8 Flare of 2002 July 23 PDF
Zhi Xu, N. M. Firstova, Qing-Rong Chen, Cheng Fang 266-276
Automated Separation of Stars and Normal Galaxies Based on Statistical Mixture Modeling with RBF Neural Networks PDF
Dong-Mei Qin, Ping Guo, Zhan-Yi Hu, Yong-Heng Zhao 277-Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209