About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
Site-testing at Muztagh-ata site III: temperature inversion in surface-layer atmosphere Jing Xu, Ali Esamdin, Guo-Jie Feng, Guang-Xin Pu, Yi Hu, Ke-Liang Hu, Xu Yang, Jin-Xin Hao, Yan-Jie Xue, Xu Zhou, Shu-Guo Ma, Abudusaimaitijiang Yisikandee, Le-Tian Wang, Xuan Zhang, Chun-Hai Bai, Peng Wei, Liang Ming, Lu Ma, Jin-Zhong Liu, Yun-Ying Jiang
Opportunities to search for extraterrestrial intelligence with the FAST Zhi-Song Zhang, Andrew Siemion, Pei Wang, Vishal Gajjar, Di Li, Hai-Yan Zhang, You-Ling Yue, Yan Zhu, Cheng-Jin Jin, Shi-Yu Li, Sabrina Berger, Bryan Brzycki, Jeff Cobb, Steve Croft, Daniel Czech, David DeBoer, Julia DeMarines, Jamie Drew, J. Emilio Enriquez, Nectaria Gizani, Eric J. Korpela, Howard Isaacson, Matthew Lebofsky, Brian Lacki, David H. E. MacMahon, Morgan Nanez, Chenhui Niu, Xin Pei, Danny C. Price, Dan Werthimer, Pete Worden, Yunfan Gerry Zhang, Tong-Jie Zhang, FAST Collaboration

CURRENT ISSUE

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access