About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
A single pulse study of PSR J1752+2359 Sheng-Nan Sun, Wen-Ming Yan, Na Wang, Rai Yuen
An Earth-mass planet in a time of COVID-19: KMT-2020-BLG-0414Lb Wei-Cheng Zang, Cheongho Han, Iona Kondo, Jennifer C. Yee, Chung-Uk Lee, Andrew Gould, Shude Mao, Leandro de Almeida, Yossi Shvartzvald, Xiang-Yu Zhang, Michael D. Albrow, Sun-Ju Chung, Kyu-Ha Hwang, Youn Kil Jung, Yoon-Hyun Ryu, In-Gu Shin, Sang-Mok Cha, Dong-Jin Kim, Hyoun-Woo Kim, Seung-Lee Kim, Dong-Joo Lee, Yongseok Lee, Byeong-Gon Park, Richard W. Pogge, John Drummond, Thiam-Guan Tan, Josè Dias do Nascimento Júnior, Dan Maoz, Matthew T. Penny, Wei Zhu, Ian A. Bond, Fumio Abe, Richard Barry, David P. Bennett, Aparna Bhattacharya, Martin Donachie, Hirosane Fujii, Akihiko Fukui, Yuki Hirao, Yoshitaka Itow, Rintaro Kirikawa, Naoki Koshimoto, Man Cheung Alex Li, Yutaka Matsubara, Yasushi Muraki, Shota Miyazaki, Greg Olmschenk, Clément Ranc, Nicholas J. Rattenbury, Yuki Satoh, Hikaru Shoji, Stela Ishitani Silva, Takahiro Sumi, Daisuke Suzuki, Yuzuru Tanaka, Paul J. Tristram, Tsubasa Yamawaki, Atsunori Yonehara, Andreea Petric, Todd Burdullis, Pascal Fouqué
Magnetar giant flare originating from GRB 200415A: transient GeV emission, time-resolved Ep − Liso correlation and implications Vikas Chand, Jagdish C. Joshi, Rahul Gupta, Yu-Han Yang, * Dimple, Vidushi Sharma, Jun Yang, Manoneeta Chakraborty, Jin-Hang Zou, Lang Shao, Yi-Si Yang, Bin-Bin Zhang, Shashi Bhushan Pandey, Ankush Banerjee, Eman Moneer

CURRENT ISSUE